Městečko Vyšší Brod leží asi 25 km jižně od Českého Krumlova ve stejnojmenném okrese na pravém břehu řeky Vltavy v Trojmezné hornatině v nadmořské výšce 571 m.
Je oblíbeným turistickým centrem lipenské oblasti a obvyklým východiskem vodáků při sjíždění řeky Vltavy.

Ves vznikla počátkem 13. století jen krátce před založením místního kláštera jako pohraniční osada při obchodní stezce do Rakouska.

Nejvýznamnější památkou městečka je gotický klášter, vystavěný na západním okraji obce nad řekou Vltavou.
Na horním konci protáhlého náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který byl založen současně s klášterem roku 1259. V období husitských válek byl kostel zničen, obnoven byl až v 16. století.
Budova bývalé radnice pochází z roku 1525, její současná neogotická podoba je z roku 1883.
V parčíku na náměstí byla v roce 1737 postavena kašna se sochou svatého Floriána. Pranýř se sochou svaté Barbory je původní z druhé poloviny 16. století.

Na Martínkovském vrchu nad Vyšším Brodem stojí v lesích vystavěná pseudogotická kaple Panny Marie odpočívající na kameni.

rezervace Čertova stěna - Luč
zřícenina hradu Vítkův kámen
obec Loučovice
městečko a hrad Rožmberk