Městečko Rabí je známé zejména díky stejnojmennému hradu. Obec leží v okrese Klatovy asi 10 km severovýchodně od Sušice ve výšce 487 m nad mořem.

Městečko vzniklo v roce 1499 rozšířením původního podhradí hradu Rabí, vybudovaného na počátku 14. století. Tehdy bylo také opevněno a byla mu dána mnohá práva.

Nejstarší stavbou vsi je gotický kostel Nejsvětější Trojice, vystavěný v roce 1498 na místě staršího kostela vzniklého pro potřeby podhradí na přístupové cestě k hradu v době po roce 1300. Sloužil jako hradní kaple, jejíž empora byla přístupná přímo z ochozu hradebních zdí. V roce 1907 byl kostel restaurován. Jednolodní stavba má pětiboce uzavřený presbytář a je sklenuta síťovou žebrovou klenbou.
Na náměstí stojí pseudogotická radnice z 19. století. Dochovalo se tu také několik domů z období rozvoje lidového venkovského baroka.
Na horním konci náměstí je pozůstatek městské brány, která patřila k opevnění obce.

Pod kopcem Líšná západně od hradu byla tradičně vysazována tzv. Žižkova hrušeň na místě, kde měl Jan Žižka podle pověsti přijít o druhé oko.
Pod hradními zdmi se na okraji vsi nachází starý židovský hřbitov.
Kousek za vsí směrem na Budětice stojí po pravé straně silnice ve svahu novogotická vodárna z 30. let dvacátého století.