Horní Cerekev leží na řece Jihlavě ve výšce 586 m nad mořem 15 km jihovýchodně od okresního města Pelhřimova. Jinak nepříliš významné městečko je důležitým železničním uzlem na rozhraní Čech a Moravy.

Za náměstím nad rybníkem stávala kdysi dávno tvrz, která tu byla založena někdy ve 13. - 14. století. V roce 1734 byla přestavěna na barokní zámeček. Do současnosti se z dob založení zachovaly jen zbytky ochranného příkopu a valů.
Ve východní části protáhlého náměstí stojí původně gotický trojlodní kostel Zvěstování Panny Marie, dvakrát barokně přestavovaný v letech 1631 a 1763.
Na okraji města je židovský hřbitov ze 17. století, který je dokladem početné židovské obce, jež v městečku žila.

Asi 6 km jižně od Horní Cerekve se nachází pozůstatky hradu Janštejn.