Město Telč má jedno z nejkrásnějších náměstí v Čechách. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací a v roce 1992 se stalo součástí Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zajímavý ráz dodává Telči také soustava rybníků, jimiž je historická část obklopena a které se staly součástí města.

Telč leží v jihozápadním cípu Moravy na Českomoravské vrchovině v Jihlavských vrších na Telčském potoce v nadmořské výšce 525 m. Z hlediska územně správního členění patří do okresu Jihlava a nachází se asi 40 km východně od Jindřichova Hradce.

Počátky města sahají do 13. století, kdy zde byl zeměpanský dvorec s pozdně románským kostelem, z něhož se dochovala věž. V blízkosti kostela vznikla trhová osada nazvaná Stará Telč (dnešní Staré Město). V polovině 14. století vznikla Nová Telč. Mezi oběma sídlišti bylo vybudováno město obehnané hradbami se soustavou vodního opevnění, kterou tvořily rybníky Ulický, Štěpnický a Staroměstský. V této době byl vystavěn také nový kostel svatého Jakuba a hrad. Největší rozkvět zaznamenala Telč v 16. století, kdy byla přestavována v renesančním stylu. Proběhly úpravy na hradě, který dostal zámeckou podobu, gotické měšťanské domy kolem náměstí byly zdobeny a renesančně upravovány. Za třicetileté války byla Telč obsazena a vyrabována Švédy. Při obnově v druhé polovině 17. století přišli do města jezuité, kteří zde založili kostel Jména Ježíš, kolej, latinské gymnázium, lékárnu a meteorologickou stanici. Ve druhé polovině 18. století byl jezuitský řád zrušen, zavřena kolej s gymnáziem i kostel svatého Ducha. Koncem 19. století zde byla otevřena první reálka na Moravě a město se tak stalo významným kulturním centrem oblasti.
V padesátých letech 20. století byly historické části města, zejména náměstí, restaurovány.

Nejstarší stavební památkou města je 49 m vysoká pozdně románská Svatodušní věž ze 13. století na Starém Městě. K ní patřil malý emporový kostel svatého Ducha, přestavěný goticky koncem 15. století. Nedaleko byl vystavěn také hřbitovní kostel svaté Anny, jedna z nejstarších staveb ve městě, pocházející z druhé poloviny 14. století. Na Starém Městě stojí ještě hřbitovní kostel Matky Boží.
Kromě zmíněných staveb se dochovaly v historickém jádru zbytky městského opevnění s branami a množství gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Přístup na náměstí umožňují dvě hlavní brány, HorníDolní, a dvě branky menší.
Důležitým prvkem v systému opevnění města byl hrad, později přestavěný na zámek.
Náměstí zdobí dvě původně dřevěné, dnes kamenné kašny a mariánský sloup postavený v letech 1716 - 1720. Kromě toho je náměstí obklopeno krásnými a architektonicky zajímavými štíty domů.
Kromě kostela svatého Ducha stojí ještě na náměstí blízko zámku farní kostel svatého Jakuba s věží vysokou 60 m, postavený ve 14. století. Nedaleko stojí jezuitský kostel Jména Ježíš.

V Telči sídlí Muzeum Vysočiny, jehož expozice připomínají národopis oblasti. V muzeu je i galerie Jana Zrzavého.

Nad městem směrem na Jindřichův Hradec stojí na návrší barokní kostel svatého Jana Nepomuckého.
Východně od města stojí na vrchu Oslednice rozhledna, z níž se nabízí výhled na město a okolí Telče.
Asi 10 km severozápadně od Telče se poblíž vsi Lhotka nacházejí pozůstatky hradu Šternberk (zvaného též Štamberk).

vrch Javořice
klášter Kostelní Vydří
obec Český Rudolec
městečko Třešť