Zámek Telč stojí u náměstí v centru města Telče, které je městskou památkovou rezervací a patří do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zámek byl původně založen jako gotický hrad ve druhé polovině 14. století. Jeho jádro tvořily palác a kaple, budované kolem dnešního tzv. Malého dvorku do tvaru písmene L. Hrad měl především obranný charakter. Byl opevněn hradbami a příkopem i proti městu. Ve druhé polovině 16. století sídlil na telčském hradě Zachariáš z Hradce, který jej dal přestavět a rozšířit do zámecké podoby. Byla přistavěna kaple Všech Svatých, kolem zámku byl vybudován rozlehlý park. Vzniklo tak rozsáhlé reprezentativní renesanční sídlo. Z tohoto období pochází také vzácná sgrafitová výzdoba některých místností.
Nejvýznamnějšími majiteli byli páni z Hradce, Lichtenštejnové a Podstatští z Prusínovic, kteří přijali erb Lichtenštejnů.

Největší zajímavostí zámku jsou renesanční sály s dřevěnými kazetovými stropy ze 16. století. V dochovaném interiéru se nachází také cenný mobiliář a sbírka palných zbraní ze 17. století.

V zámeckých prostorách je umístěna Galerie Jana Zrzavého a pobočka vlastivědného Muzea Vysočiny s velkým mechanickým betlémem a s bohatými národopisnými, archeologickými a historickými sbírkami.