Kostelní Vydří je víska ležící asi 3,5 km severně od města Dačic v okrese Jindřichův Hradec.

Poprvé je připomínáno v roce 1310. V 16. století tu byla vystavěna renesanční tvrz, která byla později upravena jako sýpka. V jejím sousedství byl v 17. století postaven barokní zámeček. Ve vsi stojí také původně gotický kostel Navštívení Panny Marie ze 14. - 15. století. Je jednolodní a má hranolovou věž přistavěnou roku 1701.

Na vrchu nad obcí stojí poutní chrám Panny Marie Karmelitské, který dominuje celému okolí. Je to hodnotná barokní stavba, jež byla vybudována na místě původní kaple z roku 1709. Ta byla v letech 1787 - 1789 rozšířena o jednu loď a dnes slouží jako presbytář kostela. Chrám obklopuje zeď s ambity. Na východní straně stojí karmelitánský klášter, založený v roce 1764.