Městečko Dačice leží na samé hranici Čech a Moravy na horním toku Moravské Dyje asi 10 km jižně od Telče v okrese Jindřichův Hradec v nadmořské výšce 577 m. Světově proslulo svojí cukrovarnickou výrobou, neboť právě tady byl v roce 1841 poprvé na světě (podle vynálezu J. K. Rada) vyroben a zaveden do výroby kostkový cukr (o historii více zde).

První zmínky o obci s kostelem se datují již do první poloviny 12. století jako o majetku Konráda Oty Znojemského. Tehdy byla důležitým kolonizačním střediskem horního Podyjí. V druhé polovině 14. století získali ves do majetku páni z Hradce, kteří tu na křižovatce dvou významných obchodních cest založili nové město s rozlehlým náměstím ve tvaru trojúhelníka. Největšího významu dosáhly Dačice za vlády Krajířů z Krajku v 16. a na počátku 17. století, kdy byly střediskem velké oblasti sahající až ke Znojmu.

Dominantou Dačic je mohutná renesanční věž vystavěná nad náměstím v letech 1586 - 1592. Ta přiléhá k barokně-klasicistnímu kostelu svatého Vavřince, který byl postaven v místech původního románského kostela.
Na náměstí stojí také bývalá radnice, renesanční budova z roku 1559 s barokní bání. Dnes slouží jako radnice tzv. Starý zámek. Byl vystavěn ve stylu italských renesančních paláců v letech 1572 - 1579 na severním okraji náměstí. Nad náměstím poblíž kostela svatého Vavřince stojí empírový Nový zámek, který vznikl jen krátce po dokončení Starého zámku.
Na levém břehu řeky Moravské Dyje je v bývalém františkánském klášteře umístěno městské muzeum a galerie. K baroknímu klášteru, který byl založen v šedesátých letech 17. století, patří jednolodní kostel svatého Antonína Paduánského.
Před zámkem na náměstí stojí tzv. Loreta, barokní mariánský sloup z první poloviny 18. století, a empírová kašna ze začátku století devatenáctého.
Po velké morové epidemii, jež postihla Dačice koncem 17. století, tu byla vystavěna při cestě směrem na Telč kaple svatého Rocha.
kostela svatého Vavřince je památník ve tvaru kostky připomínající zmíněnou událost vyrobení prvního kostkového cukru na světě.

ves Český Rudolec
město Slavonice
město Telč
ves Kostelní Vydří
zřícenina hradu Landštejn
vrch Vysoký kámen