Empírový Nový zámek v Dačicích je větším a mladším ze dvou dačických zámků.

Oba dva dačické zámky vznikly přibližně ve stejnou dobu. Renesanční Starý zámek pochází z let 1572 - 1592 a v současnosti slouží jako radnice.
Původně také renesanční Nový zámek si nechal postavit tehdejší majitel panství Oldřich Krajíř z Krajku v roce 1591. Zámek však později dvakrát vyhořel, a tak jej soudobý vlastník nechal v roce 1732 barokně přestavět. Dnešní empírová podoba pochází z první poloviny 19. století.
V průběhu staletí se zde vystřídala celá řada majitelů.

Zámeckým čtyřkřídlím je uzavřeno čtvercové nádvoří, kolem zámku se rozprostírá rozlehlý anglický park s jezírkem a s okrasnými dřevinami, upravený na přelomu 18. a 19. století.

V interiérech zámku je cenný nábytek, je zde umístěna velká knihovna čítající téměř 30.000 svazků a rozsáhlé přírodovědné sbírky.