Slavonice jsou starobylé město v blízkosti státní hranice s Rakouskem. V jeho historickém jádru je dochován v Evropě ojedinělý urbanistický městský renesanční celek, který byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Město leží v nejjižnějším a nejvýchodnějším cípu okresu Jindřichův Hradec v nadmořské výšce 512 m asi 12 km jihozápadně od Dačic. Ve městě je silniční hraniční přechod do Rakouska.

Osada byla poprvé připomínána již ve 12. století při obchodní cestě do Vídně. V jejím těsném sousedství bylo nové trhové městečko, které bylo záhy povýšeno na město a v polovině 14. století opevněno. Největší rozkvět Slavonice zaznamenaly ve druhé polovině 15. a v 16. století, kdy tudy vedlo pravidelné vozové spojení mezi Prahou a Vídní. Kromě toho jsou v té době zmiňovány v okolí Slavonic zlaté a stříbrné doly.
Po bitvě na Bílé hoře došlo k omezení městských výsad, po dobytí města Švédy za třicetileté války roku 1645 Slavonice zchudly a po zrušení místní poštovní stanice v roce 1760 takřka pozbyly významu. Došlo k postupnému vylidňování města, které se ocitlo stranou všech důležitějších spojení a zůstalo v podstatě ve stavu, v jakém jej zanechali renesanční architekti.

Ve městě je ucelený soubor pozdně gotických a zejména renesančních měšťanských domů pocházejících z doby kolem poloviny 16. století se sklípkovými klenbami a bohatými sgrafity, který je chráněn jako městská památková rezervace.
Z masivního opevnění města se do současnosti dochovaly severní a východní části parkánové zdi s pěti baštami. V dobrém stavu jsou také dvě zbylé brány.
Jádro Slavonic tvoří dvě náměstí, HorníDolní, oddělená kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Náměstí jsou lemována řadami pozdně gotických a renesančních domů, které patří k nejvzácnějším v Českých zemích.
Východně od centra města byl na Špitálském předměstí vystavěn kostel svatého Jana Křtitele, založený při městském špitále.

Pod historickým jádrem je zpřístupněna část rozsáhlého odvodňovacího systému chodeb, které druhotně sloužily jako obranná a záchranná komunikace.
V domě č. 2 na náměstí sídlí městské muzeum s expozicí věnovanou památkám města a archeologickým nálezům z okolí.

Na návrší severozápadně od města stojí monumentální pozdně gotický kostel svatého Ducha.
Asi 4 km severovýchodně stojí poutní kostel Montserrat.
Krajinou mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem prochází naučná Graselova stezka, která vychází přímo z města.

zřícenina hradu Landštejn
rezervace Hadí vrch
ves Český Rudolec
Staré Město pod Landštejnem
městečko Nová Bystřice
město Dačice