Nová Bystřice je nevelké městečko ležící 15 km jihovýchodně od okresního města Jindřichův Hradec poblíž státní hranice s Rakouskem v nadmořské výšce 588 m. Nedaleko obce je silniční hraniční přechod do Rakouska.

Původní obec ležela asi 1 km od dnešního městečka při obchodní cestě a je připomínána již roku 1188. Patřila pánům z Landštejna, kteří zde založili hrad. Již v roce 1341 získala Bystřice od krále Jana Lucemburského městská práva. Roku 1420 bylo město i s hradem vypáleno husity v takové míře, že muselo být téměř celé nově vybudováno. Z té doby také pochází nynější označení Nová Bytřice.

V centru obce je protáhlé náměstí s barokní kašnou a mariánským sloupem Nejsvětější Trojice.
Zámek v blízkosti náměstí býval původně gotický hrad, který byl počátkem 17. století přestavěn na renesanční zámek a později byl ještě barokně rozšířen.
Původně gotický kostel svatého Petra a Pavla v 17. století vyhořel a byl přestavěn do dnešní barokní podoby. Nástěnné malby v kostele pocházejí z první poloviny 14. století.
Na jižní straně města jsou zachovány zbytky městského opevnění.

Ve městě začíná trať úzkokolejné železnice, vybudované koncem 19. století, která vede do Jindřichova Hradce a dále do Obrataně.