Jediná jihočeská úzkokolejná trať spojuje Obrataň, ležící asi 8 km jihozápadně od Pacova, s Jindřichovým Hradcem a dále s Novou Bystřicí.

Trať byla stavěna ve dvou etapách. Úsek z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice byl postaven v letech 1896 - 1897. Stavbě předcházelo několikaleté jednání a roku 1894 byla konečně vydána koncesní listina pro tuto místní dráhu. Trať byla postavena za jeden a půl roku a již v říjnu roku 1897 po ní projel první vlak. Slavnostní zahájení provozu na železnici o rozchodu kolejí pouhých 760 mm se uskutečnilo 11. listopadu téhož roku.
Na trati o délce 33 km byly postaveny dva klenuté mosty, pět mostů s železnou konstrukcí a jeden viadukt. Zajímavostí je, že na úseku 2,5 km dlouhém jsou úzkorozchodné koleje vedeny uvnitř normální tratě. V roce 1906 se jednalo o prodloužení dráhy do Rakouska do města Litschau, ale návrh nebyl realizován.

Druhý úsek trati z Jindřichova Hradce do Obrataně vybudovalo Železniční družstvo z Kamenice nad Lipou v letech 1902 - 1906. Délka kolejí je o 13 km delší než na úseku Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (46 km) a původní vlaky tažené parní lokomotivou tuto vzdálenost urazily za 2 hodiny a 45 minut.

Trať je technickou památkou. Je využívána jak k pravidelné přepravě, tak i při historických jízdách v původních vlacích s mnohými atrakcemi.