Poutní kostel svatého Ducha (též kostel Božího Těla) byl postaven v letech 1478 - 1491. Vznikl na místě starší stavby z poslední čtvrti 13. století.

Chrámové dvoulodí je sklenuto hvězdovou a křížovou žebrovou klenbou. V roce 1677 bylo rozšířeno o boční barokní loď s ochozem. Presbytář je zaklenut síťovou klenbou. Západní portál kostela je z období okolo roku 1500. Jižní portál je v Loretánské kapli, která byla přistavěna v roce 1820.
Vybavení kostela je barokní a rokokové z 18. století.