Obec Český Rudolec bývá nazývána s určitou nadsázkou "moravskou Hlubokou". Leží asi 8 km jihozápadně od Dačic v okrese Jindřichův Hradec na Bolíkovském potoce 505 m nad mořem. Prochází tudy silnice do Slavonic a na hraniční přechod do sousedního Rakouska.

V první polovině 14. století zde byla postavena gotická vodní tvrz, o níž zápisy uvádějí, že byla majetkem vladyků z Rudolce. Obec s gotickou vodní tvrzí se stala středem panství, v jehož držení se postupně vystřídala řada majitelů. V šedesátých letech 19. století byl na místě tvrze, jež vyhořela při požáru v roce 1860, postaven dvoupatrový zámek v novogotickém anglickém stylu, který mu dal podobu zámku Hluboká. Významem i proslulostí má však zámek ke své jihočeské předloze velmi daleko. V minulosti býval zámeček stojící uprostřed obce obklopen anglickým parkem, který je dnes zpustlý. Samotný zámek je značně zchátralý.
Vedle zámku patří mezi zdejší památky také kostel svatého Jana Křtitele. Původně gotická stavba pochází z druhé poloviny 15. století a také má svůj vzor - tentokrát se jím stal kostel svatého JakubaTelči.

Jižně od obce stojí na návrší Kalvárie kaple svatého Kříže. Původně barokní stavba pochází z roku 1761. Byla postavena jako ukončení křížové cesty, později se stala součástí hřbitova.

V Českém Rudolci končí trasa naučné Graselovy stezky, která vychází Slavonic.