Gotický farní kostel svatého Jakuba s mohutnou 60 metrů vysokou věží byl postaven ve 14. století. Záhy však vyhořel a byl vybudován jako dvoulodní pozdně gotická stavba v 15. století. Po příchodu jezuitů (polovina 17. století) k němu přibyly Černá kaple, sakristieoratoř. Kromě kaple byly přístavky zbourány při regotizaci kostela v roce 1892.
Klenba kostela spočívá na třech pilířích, které rozdělují dvoulodí. Křížová chodba byla přistavěna v roce 1737. Na kůru vestavěném do lodi v roce 1638 jsou původní barokní varhany z roku 1725.