Poutní kostel Bolestné Panny Marie Montserratské, pojmenovaný podle slavného španělského poutního místa, leží na zalesněném vrchu (562 m) asi 4 km severovýchodně od Slavonic v okrese Jindřichův Hradec.

Jeho zakladatelem byl rytíř Bartoloměj z Tannazoll-Zillu, majitel nedaleké vsi Cizkrajova a jihlavský hejtman. V roce 1640 byl jako voják raněn ve Španělsku a učinil slib, že bude-li zachráněn, vykoná pouť na Montserrat. Uzdravil se, svůj slib dodržel a přímo v Montserratu se zavázal, že postaví Panně Marii k poctě kostelík. Roku 1651 na kopci nedaleko svého panství nechal vybudovat kapli. Ta byla v roce 1717 přestavěna na kostel. Po zrušení za josefínských reforem se z něj však rychle stala zřícenina. V letech 1858 – 1865 byl chrám opět vystavěn a až do roku 1945 byl hlavním poutním místem německy mluvícího jihozápadního moravského pohraničí. Dodnes je v něm uctívána kopie sochy Černé Madony z Montserratu, kterou rytíř přivezl ze Španělska.

Jednolodní stavba má gotizující rysy a novorománské průčelí. Zařízení je převážně novorománské z konce 19. století.

Kostel je přístupný po zelené značce vedoucí z Dačic do Slavonic. Autem lze až téměř ke kostelu dojet po zpevněné cestě z Cizkrajova.