Staré Město se rozprostírá nedaleko zříceniny jednoho z nejrozsáhlejších českých románských hradů Landštejna v kotlině obklopené lesy na potoce Pstruhovci ve výšce 560 m n.m. Leží asi 8 km západně od Slavonic v okrese Jindřichův Hradec.

Obec vznikla ve 12. století. Ve století 14. byla již trhovou vsí patřící k hradu Landštejnu a v 15. století byla povýšena na městečko.

Ve středu městečka je malé náměstí, jemuž dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Gotická trojlodní stavba pochází z přelomu 15. a 16. století. Kostel byl později renesančně a barokně upravován, naposledy ještě v 19. století. Vnitřnímu zařízení vévodí barokní hlavní oltář z roku 1723. V kostele jsou kamenné náhrobky, z nichž některé patří majitelům hradu Landštejna, kteří jsou zde pochováni.
Ve Starém Městě bývalo početné židovské ghetto. Připomíná je starý židovský hřbitov založený v 17. století u potoka Pstruhovce na severním okraji obce.

Při silnici ze Starého Města do Nové Bystřice se rozkládá chráněné území Hadí vrch.