Nejstarším telčským kostelem je původně románský kostel svatého Ducha na Starém Městě. V roce 1414 k němu nechal Jan z Hradce přistavět městský špitál. Koncem 15. století byl kostel přestavěn goticky. V období vlády Josefa II. byl zrušen a v polovině 19. století byl využíván jako městské divadlo. Obnoven byl po první světové válce a slouží Českobratrské církvi evangelické.