Raně barokní kostel Jména Ježíš se dvěma věžemi založili v roce 1667 jezuité.