Pozůstatky hradu Šternberka se nacházejí asi 8 km severozápadně od Telče u vsi Lhotka.

Hrad (zvaný někdy též Štamberk) byl založen ve 13. století. Jeho počátky jsou nejasné, zřejmě jej založil některý ze Šternberků. Stával na skalnatém horském výběžku nad vesnicí. Při stavbě bylo využito několika skalních bloků, které posloužily jako základy pro různé části hradu. Poslední písemná zpráva pochází z roku 1415, kdy byl jeho vlastníkem Jan starší z Hradce. Šternberk zanikl zřejmě roku 1423, kdy ho po tuhých bojích dobyli husité. Nebyl již obnoven a panství připadlo k Telči.
Výzkum ukázal, že hrad byl zbudován jako výstavné panské sídlo. Do současnosti se dochovalo torzo zdi, věže a náznaky opevnění.

Hrad leží v přírodní rezervaci Štamberk a kamenné moře ve smíšených lesích s převahou buku a javoru.
Přístupný je po silnici z Telče na Jindřichův Hradec s odbočkou na Lhotku v Mrákotíně. Z malého parkoviště nedaleko hostince ve Lhotce vede ke zřícenině mírným stoupáním značená turistická cesta (asi 1 km).