Kostel svatého Jana Nepomuckého nad Telčí je čistě barokní chrám. Byl jako první v českých zemích zasvěcen svatému Janu Nepomuckému.
Chrám byl vystavěn na křížovém půdorysu v letech 1726 - 1728. V letech 1830 a 1934 vyhořel zapálen bleskem. Ke stavbě přiléhá nedostavěný klášter františkánů.