Trasa naučné stezky Vejrovským zemanstvím vede krajinou v okolí Branic, Veselíčka a Stehlovic nedaleko Milevska v okrese Písek.

Stezka je zaměřena vlastivědně a přibližuje návštěvníkům historické a přírodní zajímavosti okolí Branic a humorně i historii fiktivního Vejrovského zemanství. Jde o mystifikaci s cílem humornou formou vytvořit na základě historické skutečnosti (v Branicích bývala zemanská tvrz) imaginární územní útvar, jemuž vládli zemani z Vejrova (podle usedlosti na okraji Branic zvané "Na Vejrově").

Na 12 km dlouhé trase stezky je umístěno 20 zastavení. Třetina z nich je zaměřena na historii oblasti, třetina přibližuje návštěvníkům přírodní zajímavosti a třetina se věnuje fiktivním pověstem o Vejrovském zemanství. Výchozí míst je v Branicích před nádražím.
Jednotlivá zastavení jsou osazena informačními tabulemi.

Zajímavosti na trase:
Prohledárium - minimuzeum Branic a blízkého okolí
Kulatý stůl - pověst o Kulatém stolu
Vejrov - usedlost na okraji Branic (původ Vejrovského zemanství)
Sudokopytníci - atraktivní příslušníci živočišné říše Vejrovského zemanství
Transversální dráha - historie a současnost železniční tratě Tábor - Ražice
Rozhledna Obora - historie bývalé rozhledny na vrcholku návrší Obora (570 m)