Osada Červená nad Vltavou leží na pravém břehu Orlické přehradní nádrže 10 km jihozápadně od Milevska v okrese Písek ve výšce 346 m n.m.

Původní obec na břehu řeky Vltavy byla zatopena vzdutou hladinou po vybudování Orlické přehrady. Dnes je rekreační osadou s řadou chat.
Původní vesnice patřila již od jeho založení milevskému klášteru, po roce 1420 náležela ke zvíkovskému panství. Kostel svatého Bartoloměje, který založila koncem 12. století (asi 1190) Zdislava, matka Jiřího z Milevska, je v pramenech nazýván "rufa ecclesia", t.j. červený kostel, podle barvy použitého stavebního kamene. Jako významná památka byl před napuštěním přehradní nádrže přenesen mimo zátopové území.

Dnes se kostel nachází 4 km po proudu Vltavy od dnešní Červené v osadě zvané Červená II (asi 12 km jihozápadně od Milevska).

Nedaleko Červené přemosťuje Vltavu ocelový železniční most z roku 1889, ve své době druhý největší v Rakousku-Uhersku.