Nedaleko osady Červená, asi 10 km jihozápadně od Milevska, spojuje oba břehy Vltavy jeden ze zajímavých jihočeských mostů - železniční most na trati Tábor - Ražice.

Byl postaven v roce 1889 jako součást železnice Brno - Plzeň. Je dlouhý 253 m a původně čněl ve výšce 65 m nad vltavskou hladinou. Tato výška se po napuštění Orlické přehrady snížila.

Železná konstrukce byla dodána závodem ČKD Praha ve třech polích, z nichž každé mělo rozpětí 84 m. Střední pole mostu bylo smontováno na místě. Před napuštěním přehradní nádrže byly pilíře zpevněny žulovými kvádry.