Obec Bernartice leží přibližně 9 km jižně od Milevska v okrese Písek v nadmořské výšce 463 m. Jižním okrajem městečka protéká Jalový potok, který vytéká z rybníka Koloměř.

První zmínky o vsi jsou z konce 13. století - tehdy zde sídlil Bernard z Bernartic. V průběhu staletí byla majitelů celá řada, od roku 1606 patřilo panství jezuitům.
Koncem 19. století a v první polovině století dvacátého se v Bernarticích rozvinul špičkářský průmysl. Vyráběly se tu špičky k dýmkám, cigaretám a doutníkům, později i hřebeny a rukojeti k holím a deštníkům.

Mezi významnější památky patří původně románský kostel svatého Martina, na jehož základech byla vybudována ve druhé polovině 14. století nová gotická stavba. V 16. století byl kostel přestavěn v barokním slohu. Známý je kamenný sloup se sochou svatého Josefa ze 17. století. Kaple svatého Floriána před radnicí pochází z 1. poloviny 18. století.
Na návrší Na Posvátném stojí památník událostí z konce druhé světové války.

Bernartickým rodákem byla MUDr. Vlasta Kálalová - Di Lottiová, lékařka na chirurgické klinice Masarykovy univerzity a zakladatelka chirurgického ústavu v Bagdádu (Irák).