Trasa naučné stezky vede Milevskem a jeho blízkým okolím.

Jak již název napovídá, stezka je zaměřena vlastivědně. Prochází krajinou středního Povltaví v okolí Milevska a seznamuje návštěvníky s technickými (železniční viadukt), přírodními (Milevský potok, les, lesní mravenci, památné stromy, ...) a historickými (historie lesů, Šibenný vrch, ...) zajímavostmi oblasti.

Trasa je okružní a je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům.
Výchozí zastavení je na jižním okraji Milevska na Píseckém předměstí. Trasa vede přes Zbelítov, okolo hájenky Spálená na severní okraj města a dál ke statku Staňkov východně od Milevska. Okolo rekreačního rybníku Pytlák (jihovýchodně od města) se vrací zpět do Milevska.
V terénu je stezka značena žlutou turistickou pásovou značkou. Na trase dlouhé okolo 25 km je umístěno 23 zastavení s informačními tabulemi.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 5 - doupné stromy
Zastavení č. 6 - rekreační rybník Pytlák
Zastavení č. 9 - železnice a železniční viadukt
Zastavení č. 12 - památné stromy
Zastavení č. 20 - Šibenný vrch
Zastavení č. 22 - historie lesů