Známé poutní místo a obec Sepekov leží asi 3 km jihovýchodně od města Milevska při Milevském potoce v nadmořské výšce 500 m.

Historie obce zasahuje až do 13. století, kdy byla založena rodem Vítkovců z Prčice.
Dominantou a zároveň i nejvýznamnější církevní a architektonickou památkou obce je poutní kostel Panny Marie. Barokní stavba, jež se stala cílem mnoha procesí, pochází z let 1730 - 1733. Byla postavena podle projektu Tomáše Haffeneckera.
Centrální stavba je oválná, s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na západní straně. V kostele je hodnotné barokní zařízení, na hlavním oltáři je umístěn pozdně gotický deskový obraz Sepekovské Panny Marie. Kostel je obklopen ambity s kaplemi v rozích (1760 - 1767). Sochařská výzdoba pochází z okruhu I. F. Platzera z období kolem roku 1770.

Nad rybníkem Chobot (2 km východně od vsi) stávala tvrz Skalice postavená Vítkovci. Podle některých názorů byla rodištěm Záviše z Falkenštejna.
V sepekovské osadě Líšnice (asi 2,5 km jihojihozápadně od Sepekova) se narodil sochař Břetislav Benda.