Petrovice jsou malé městečko na severu popisované oblasti v malebné krajině při toku říčky Brziny v oblasti kamenných stád i osamocených balvanů. Leží 12 km severně od Milevska na rozhraní jižních a středních Čech v okrese Příbram v nadmořské výšce 450 m.

Historie Petrovic zasahuje až do 12. století. Tehdy již byly vladyckým sídlem. V 17. století zde sídlili jezuité - z doby jejich působení se zachoval zdejší zámeček.

Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí, původně vystavěný v gotickém slohu, byl v 18. století upraven do barokní podoby a tu si ponechal až do současnosti. V roce 1934 došlo k požáru kostela, při němž byl zničen i hlavní oltář, který byl dílem kaplana a pozdějšího vyšehradského kanovníka Šittlera.

Jako kaplan působil v Petrovicích také František Doucha, sběratel lidových přísloví.

Malebnou přírodou okolo Petrovic vede naučná stezka, která přibližuje návštěvníkům krásy zdejší krajiny.
Nedaleko Petrovic (asi 3 km severozápadně) stojí na vrchu Hodětín (572 m) nad osadou Kuní rozhledna. V jejím sousedství vede křížová cesta z přelomu 20. a 21. století, jejíž zastavení jsou tvořena žulovými balvany typickými pro zdejší krajinu.