Hrad Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým gotickým hradům. Pro svou výstavnost a polohu bývá zván králem českých hradů. Tyčí se obklopen ze tří stran vodou na kdysi vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řek VltavyOtavy ve výšce 400 m nad mořem asi 15 km severně od města Písku. Hluboké údolí pod hradem však bylo při napouštění Orlické přehrady zatopeno, a tak dnes činí výška hradu nad hladinou jen několik metrů.

Na místě hradu stávalo ve druhé polovině prvního tisíciletí před Kristem prehistorické, zřejmě keltské hradiště. První zmínky o samotném hradu Zvíkov se datují kolem roku 1234. Z této doby pochází obytná věž, zvaná Hlízová. Dostavěn byl jako reprezentační sídlo králem Přemyslem Otakarem II. Jeho výhodná poloha a dobrý obranný systém dělaly ze Zvíkova téměř nedobytný hrad, což se potvrdilo v historii hned několikrát: v období husitských válek, za povstání českých stavů v roce 1618 - 1622 i v dobách třicetileté války, kdy sloužil jako pevnost. Během své historie prošel různými úpravami a měl různé majitele. Král jej zastavil Rožmberkům, patřil Švamberkům a Schwarzenbergům. Od poloviny 17. století význam Zvíkova upadal, hradní prostory byly využívány jako sýpky, takže v polovině 19. století byl již značně zchátralý. Tehdy provedl kníže Karel Schwarzenberg první opravy. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel Zvíkov na konci 19. století a další ještě v sedmdesátých letech 20. století.

Díky údržbám se hrad Zvíkov velmi dobře dochoval. Při pohledu z dáli jej charakterizují tři věže - Černá, dříve Hlízová, která patří k jádru hradu, Červená a Hláska, předsunutá obranná kulatá věž. Nejdůležitější stavbou hradu byl královský palác, jehož součástí je vzácná hradní kaple.

Dnes je hrad Zvíkov národní kulturní památkou. Je přístupný z parkoviště u Zvíkovského Podhradí (cestou se nabízí krásný výhled na hrad a na Orlické jezero) nebo z přístaviště lodí (pravidelná lodní doprava funguje na jezeře vždy v letní sezóně; spojuje přehradní hráz, zámek Orlík a hrad Zvíkov).

Ve Zvíkovském Podhradí končí trasa naučné stezky Orlík - Zvíkovské Podhradí.