Trasa naučné stezky vede krajinou okolí obce Kovářov (asi 9 km severozápadně od Milevska) na území spravovaném OÚ Kovářov.

Stezka je zaměřena vlastivědně a seznamuje návštěvníky s přírodními, technickými, národopisnými a historickými zajímavostmi středního Povltaví na rozhraní středních a jižních Čech.

V terénu je značena pásovými turistickými značkami doplněnými o místní značení (zelenobílá "psaníčka"). Návštěvníci mohou zvolit z několika tras, z nichž nejdelší je dlouhá zhruba 25 km. Na trasách je umístěno celkem 21 zastavení osazených informačními tabulemi.
Všechny trasy jsou okružní s výchozím místem na návsi v Kovářově. Využívat je mohou pěší turisté i cyklisté.

Zajímavosti na trase:
Kovářov - historie obce, kostel Všech svatých, barokní fara, sousoší Kalvárie
Březí - historie vsi, kaplička z doby třicetileté války
Hostín - rodiště profesora Čeňka Holase, sběratele národních písní, památník letce Václava Pešičky
Chrást - bývalá schwarzenberská obora
Kotýřina - skrovné pozůstatky tvrze Jana Hodějovského z Hodějova
Lašovice - Langova rozhledna, turistická chata Onen Svět, kostel Navštívení Panny Marie
Předbořice - roubené stavby, gotický kostel svatého Filipa a Jakuba
Vepice - hlubinný lom na dekorativní žulu
Vladyčín - roubené stavby
Sfinga - skalní blok vymodelovaný přírodními silami do podoby sfingy
Betlém - nepravý viklan v lokalitě Betlém u Radvánova