Naučná stezka Nadějkovsko vede krajinou Středočeské pahorkatiny v okolí městečka Nadějkov (asi 15 km severozápadně od Tábora).

Stezka je zaměřena vlastivědně a seznamuje návštěvníky s přírodními, historickými, národopisnými i kulturními zajímavostmi Nadějkova a jeho okolí.

Je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům. Její trasa je 14 km dlouhá, lze ji však rozdělit na dva okruhy.
První okruh (zastavení č. 1 - 8) je asi 8 km dlouhý (od zastavení č. 8 je možné se silničkou vrátit do Nadějkova - asi 1 km). Druhý okruh (zastavení č. 8 - 15) je dlouhý asi 6 km. Přístup na něj je možný buď od zastavení č. 8 (odtud pokračovat k zastavení č. 15), nebo od zastavení č. 15 s postupem v protisměru k zastavení č. 8. Zastavení č. 1 i č. 15 jsou na náměstí v Nadějkově.
V terénu je stezka značena zelenými psaníčkovými značkami, na jednotlivých zastaveních jsou osazeny informační tabule. Časová náročnost každého okruhu představuje asi 1,5 - 2 hodiny, celý velký okruh asi 4 hodiny.

Zajímavosti na trase:
Nadějkov - zámek, kostel Nejsvětější Trojice
Mozolov - lidová architektura, roubené domy
Smutná - mohyly podél toku říčky
Na Rozhrání - keltské osídlení
Modlíkov - "Lurdy" (kamenná kaplička)
Cedron - horní tok Smutné, sejpy po rýžování zlata