Středočeská pahorkatina zasahuje do popisovaného území na Táborsku, Vltavotýnsku, Písecku a v okolí Milevska. Z jejích podcelků sem patří především Táborská pahorkatina, Ševětínská vrchovina, Soběslavská pahorkatina a Písecká pahorkatina.

Středočeská pahorkatina zasahuje na území obou břehů Vltavy ve středním Povltaví a nejvyšších výšek dosahuje na rozhraní jižních a středních Čech vrchem Javorová skála (737 m).

Mírně zvlněná krajina s nepříliš velkými výškovými rozdíly má velmi husté osídlení. Její území je silně poznamenáno činností člověka, přesto se i zde najdou místa, která zaslouží ochranu a byla proto vyhlášena přírodními rezervacemi nebo chráněnými přírodními výtvory: PR Dědovické stráně (severně od Písku), PP Kněz u Hrazan (severně od Milevska), rašeliniště Borkovická blata (severozápadně od Veselí nad Lužnicí), PR Choustník (jihovýchodně od Tábora), PR Chýnovská jeskyně (severovýchodně od Chýnova) a řada dalších.