Rašeliniště Borkovická (Soběslavská) blata se nachází asi 5 km jihozápadně od Soběslavi nedaleko obce Borkovice. Hlavní ložisko rašeliny ohraničuje spojnice obcí Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty a Komárov.

Těžba rašeliny v podobě borků se dříve prováděla primitivním způsobem zvaným "píchání borků". Speciálními rýči se ukrajovaly rašelinné cihly, které se sušily a po vysušení používaly pro domácí otop. V 50. letech dvacátého století byla v oblasti Borkovic zahájena průmyslová těžba rašeliny, jež byla po vytěžení hlavních ložisek zastavena.

Nejzachovalejší část blat o rozloze 54,5 ha byla v roce 1980 vyhlášena chráněným územím. Jím dnes prochází 4,5 km dlouhá naučná stezka Borkovická blata.

Na jižním okraji lesa při komunikaci z Mažic do Vesce (Soběslavi), asi 2 km za Mažicemi, leží parkoviště, které je vstupní branou do prostoru Borkovických blat a na naučnou stezku. Z Mažic vede k parkovišti také modře značená turistická cesta (asi 2 km). Po žluté s napojením na modrou je možné ke vstupu dojít z Veselí nad Lužnicí (asi 8 km) nebo z Borkovic (asi 3 km). Modrá značka umožňuje přístup i ze Soběslavi (asi 12 km).