Říčka Smutná pramení u obce Chyšky v západní části Čertovy hrbatiny a vlévá se do řeky LužniceBechyni jako její pravostranný přítok. Teče převážně severojižním směrem. Je dlouhá 44 km.

V okolí Smutné jsou časté pozůstatky mohyl svědčící o tom, že tato oblast byla osídlena již v dávných dobách. Podle pohřebišť, která jsou při jejím toku, dostala říčka pravděpodobně i své jméno.