Obec Chyšky leží asi 9 km severně od Milevska v okrese Písek v západní části Čertovy hrbatiny v nadmořské výšce 666 m.

O vzniku obce, jejíž původní název byl zřejmě Malá Chyška nebo Malá Chýše, se nedochovaly zprávy. Dle pověsti se zde kdysi rýžovalo zlato a tato činnost mohla dát vzniknout vsi. V okolí byly nalezeny podél potoků hromady písku, které by mohly být dokladem rýžování.

Nejstarší část obce tvoří kostel a fara. Původně románský kostel svatého Prokopa byl přestavěn ve 13. století na gotický a později ještě upravován.
V okolí Chyšek se vyskytují lidové stavby z období rozvoje venkovské lidové architektury.

Severně od obce se rozkládá chráněné území Hodkov s původním bukovým porostem.