Okresní město Prachatice je jedno z nejzdobnějších v jižních Čechách. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na Živném (Bělečském) potoce.

Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Nabylo poměrně rychle velkého významu a získalo řadu výsad potvrzujících jeho výhradní postavení související s dovozem soli (město mělo výhradní právo na dovoz, uskladňování a další prodej pasovské soli). V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století.

Po staletí trvající stavební stagnace přispěla k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby. Ve městě zůstaly zčásti zachovány hradby ze 14. století, které byly ve století 16. doplněny o druhý hradební pás s dělostřeleckými baštami. Součástí opevnění byla i bašta Helvít a mohutná gotickorenesanční Dolní brána, která se jako jediná ze tří dochovala do současnosti.
Nedaleko ní se tyčí nad Prachatice tzv. Žižkova skála. Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu, z níž je pěkný výhled na město.
Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský kostel svatého Jakuba na náměstí, který byl založen a stavěn současně s městem.

Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou. Jeho dominantou je pseudorenesanční budova nové radnice postavená v letech 1902 - 1903. Hodnotná renesanční stará radnice pochází z let 1570 - 1571.
V městském jádru zůstala dochována řada pozdně gotických (druhá polovina 15. století) a renesančních (16. století) domů, z nichž mají mnohé průčelí zdobené náročnými sgrafity (Knížecí dům, Literátská škola, dům Žďárských a další).
V bývalém domě Žďárských na náměstí je dnes umístěno městské muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.
Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika - největší sluneční hodiny v ČR.
Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty.

Významným rodákem z Prachatic byl Křišťan z Prachatic.

Prachaticemi a jejich okolím prochází řada naučných stezek. Prachatická větev Zlaté stezky tu začíná a dál sleduje trasu bývalé obchodní cesty. Přírodovědná stezka U Irů lípy prochází okrajem města. Naučný okruh Prachatické hradby obchází původní hradební systém města. Vyhlídková stezka Kolem Prachatic spojuje vyhlídková místa v okolí. Svatopetrská stezka je zaměřena především na historii města a blízkého okolí. Ve Zdenicích (asi 2 km východně od města) prochází první školní přírodní rezervací u nás naučná stezka Pod Vyhlídkou.

hora Boubín
vrch Libín
zřícenina hradu Helfenburk
zřícenina hradu Hus
ves Záblatí
obec Vlachovo Březí
městečko Bavorov
městečko Husinec