Bývalé městečko, dnes víska Záblatí leží asi 5 km západně od okresního města Prachatice na toku řeky Blanice na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava v nadmořské výšce 593 m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1337. Osada tehdy patřila k panství hradu Hus a záhy se stala městečkem, jež mělo právo týdenních trhů a smělo si postavit silnici směrem na Pasov. Jako na jiných místech při řece Blanici se i v Záblatí ve středověku rýžovalo zlato, které přinášelo městečku zisk. V roce 1630 Záblatí přešlo do vimperského panství.
Ještě v první polovině 20. století bylo Záblatí městečkem s rušným hospodářským životem. Po druhé světové válce byla část obyvatelstva vysídlena a obec rabována. Její nová historie začala v padesátých letech 20. století s příchodem nových obyvatel.

V obci stojí hodnotný gotický kostel svatého Jana Křtitele, který pochází z poloviny 14. století. V první čtvrtině 16. století byl přestavěn v dvoulodní. Je názornou ukázkou jihočeských pozdně gotických staveb tohoto druhu.
Ze silnice ze Záblatí ke Křišťanovickému rybníku odbočuje asi 500 m nad vsí trasa kapličkové křížové cesty na Dobrou Vodu.

Asi 3 km severně od Záblatí se nachází bývalá tvrz Drslavice.
Od nedalekého Chlístova (asi 2,5 km severozápadně) je dobrý přístup do chráněného území Čertova stráň. V samotném Chlístově stojí památná Husova lípa, patřící mezi deset nejsilnějších stromů v Čechách.