Zřícenina hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic.

Na místě hradu stávala původně jen strážní věž. Po roce 1341 zde byl vystavěn královský hrad a věž se stala jeho součástí. Byl rozdělen do dvou částí hradním příkopem vytesaným do skály. Hrad měl být strážným bodem při Zlaté stezce a ochranou rýžovišť zlata. V patnáctém století se však na Husu usadil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku. Proto byl hrad v roce 1441 dobyt, vypálen a pobořen. Obnoven již nebyl.
Z původní stavby se v lese nad řekou dochovaly do současnosti jen zbytky zdiva paláce a hradeb.

K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec, rodiště Mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.

Zřícenina je dostupná od Křišťanovického rybníka (u Křišťanovic) po modré turistické značce (asi 2 km).