Trasa naučné stezky U Irů lípy prochází okolím Irova dvora a přírodní památkou Irův dvůr na východním okraji Prachatic ve směru na Lhenice za železniční tratí.

Je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi, slouží i potřebám ekologické výchovy (péče o ptactvo, genofondové plochy, učebna v přírodě).

Její okružní trasa je necelý 1 km dlouhá a je na ní 10 zastavení osazených informačními tabulkami. V terénu je vyznačena značením pro naučné stezky - zelenobílými ochranářskými "psaníčky".
Stezka je určena pěším návštěvníkům. Ti musí při pohybu po stezce respektovat vlastnická práva majitelů dvora.
Místo je prvním biokoridorem v ČR.

Zajímavosti na trase:
Ptáci Prachaticka
Biokoridor a jeho význam
Dřeviny okolí Prachatic