Malá víska Vitějovice je známá jako místo setkání pěti armád na konci druhé světové války. Leží asi 6 km severovýchodně od okresního města Prachatice v údolí Zlatého potoka v nadmořské výšce 720 m.

Prvně je obec připomínána již v roce 1283. Roku 1315 byli uváděni jako její majitelé bratři Verner, Racek a Přibík z Vitějovic. Již v roce 1317 však patřila k majetku panství bavorovského, pak helfenburského a od 16. století náležela k Libějovicům.

Dominantou vsi je barokní kostel svaté Markéty stojící na návsi, postavený v letech 1743 - 1746.
Ve vsi je řada dochovaných staveb ze 17. století z období rozvoje venkovské lidové architektury.

Severně od vsi je na křižovatce silnice z Husince do Netolic se silnicí od Vitějovic památník setkání pěti armád na konci druhé světové války. 9. května 1945 zde zastavili Američané prchající vojáky německé a maďarské armády a předali je československým vojákům. Od nich zajatce převzala 13. 5. sovětská armáda.

Nad vsí se vypíná vrch Osule s pozůstatky stejnojmenného hradu ze 14. století.
Na okraji lesa asi 1,5 km jihozápadně od Vitějovic jsou zbytky slovanských mohyl z 9. - 10. století.
Při Zlatém potoce jsou na řadě míst sejpy jako doklad středověkého rýžování zlata.