Libějovice leží asi 5 km jihovýchodně od Vodňan ve výšce 400 m nad mořem v okrese Strakonice.
Nad vsí se vypíná vrch Lomec (552 m) se známým poutním kostelem.

Nejstarší zmínka o obci se datuje do roku 1264, kdy ves patřila Tomáši z Libějovic. K roku 1389 se uvádí Dobeš z Libějovic.

Kolem poloviny 14. století se usadili v Libějovicích Malovcové z Malovic, kteří ve vsi postavili gotickou tvrz. Ta byla za Rožmberků (1557 – 1610) přestavěna na renesanční zámek. V letech 1612 – 1621 patřilo zdejší panství Švamberkům. Od roku 1620 do roku 1801 byli majiteli Buquoyové, po nich vlastnili panství až do roku 1924 Schwarzenberkové.

V roce 1696 byl na okraji obce založen tzv. Nový zámek. Jeho stavba byla několikrát přerušena. V polovině 18. století byl předán do užívání, ale definitivně dostavěn byl až Schwarzenbergy v 19. století.
Oba zámky jsou největšími panskými sídly na Vodňansku.

Na okraji Libějovic se nachází přírodní rezervace Libějovický park. V rámci jižních Čech se jedná o vzácnou přírodní lokalitu dubohabrového porostu s výskytem silně ohrožených druhů ptactva (lejsek malý, žluva hajní, strakapoud prostřední, a další).