Město známé z písničky "Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany" a proslulé chovem ryb leží v rybničnatém prostředí Českobudějovické pánve při řece Blanici asi 7 km jihozápadně od Protivína v okrese Strakonice ve výšce 398 m nad mořem.

Město bylo založeno zřejmě ve druhé polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. v místech staré rybářské osady Vodná. Již roku 1336 byla obci udělena městská práva. V době husitských válek byly Vodňany jednou z největších husitských opor. V 15. století přispělo k rozvoji města rýžování zlata a zakládání dalších rybníků. Třicetiletá válka Vodňany značně poškodila a rozvoj města se zastavil. Neutěšenou hospodářskou situaci města zhoršil rozsáhlý požár, který zde vypukl v roce 1722. K novému rozvoji města došlo až v 19. století. Počátkem 20. století (1920) zde byla založena odborná rybářská škola.

Ve městě se dochovaly zbytky opevnění z první poloviny 15. století s příkopem a se třemi baštami (dvě z nich se nacházejí asi 100 m jižně od náměstí).
Na vodňanském náměstí s kašnou z dvacátých let 20. století se dochovalo několik renesančních domů spolu s původně raně gotickým chrámem Narození Panny Marie. Kostel je dvoulodní a byl postaven v letech 1415 - 1435. V osmdesátých letech 16. století byl upravován a v letech 1894 - 1897 byl regotizován. Na výzdobě kostela se podílel návrhy i vlastní tvorbou Mikoláš Aleš. Zařízení kostela je pseudogotické.
Ve městě stojí ještě empírový kostel svatého Jana Křtitele z roku 1844.
V budově radnice na náměstí a v bývalé synagóze je umístěno městské muzeum s expozicemi o historii města, rybářství a rybníkářství.

Ve Vodňanech se narodil známý humanista Mistr Jan Campanus Vodňanský. Pocházeli odsud také spisovatelé František HeritesNatanael Vodňanský z Uračova. Ve městě žili a působili Julius ZeyerJosef Kajetán Tyl.

Nedaleko Vodňan se nachází vrch Lomec, na jehož vrcholu stojí barokní poutní kostel Jména Panny Marie.

zámek Kratochvíle
zřícenina hradu Helfenburk
obec Chelčice
městečko Bavorov
městečko Netolice
město Protivín