Okresní město Strakonice, město dudáků, leží na soutoku řeky Otavy s říčkou Volyňkou asi 45 km severozápadně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 393 m.

První zmínky o Strakonicích pocházejí již z počátku 13. století, kdy tu byl v letech 1220 - 1235 postaven hrad. Okolo roku 1300 byly městečkem. Tvořilo jej tzv. Dolní (někdy také Menší) město, které stávalo na ostrově v Otavě nedaleko soutoku s Volyňkou, a Horní město na levém břehu Otavy, jímž procházela tzv. Boubínská či Vimperská stezka. V Dolním městě stávala komenda johanitů, kteří se od roku 1242 postupně zmocňovali panství, až jej v roce 1402 získali celé.
Na město byly Strakonice povýšeny v roce 1367. V roce 1449 byla na hradě ujednána tzv. Strakonická jednota šlechty a měst proti Jiřímu z Poděbrad.
Hospodářský rozkvět, který město zaznamenalo v 16. století, byl přerušen třicetiletou válkou. Strakonice byly značně poškozeny, v letech 1619 a 1641 byly vypleněny, jejich vývoj se zpomalil. Nový hospodářský rozmach přišel až v 18. století. V roce 1716 tu byl založen punčochářský cech a zahájena byla i výroba čepic. Počátkem 20. století ve městě vyrostla nová Jihočeská zbrojovka, která vyráběla jízdní kola a později také motocykly.

Nejvýznamnější a nejstarší památkou Strakonic je stejnojmenný hrad, který dnes stojí téměř v centru města na pravém břehu řeky Otavy. Jeho zajímavostí je nezvyklé spojení panského sídla s komendou johanitů. Na jižní straně areálu hradu stojí zmíněný klášter s kostelem svatého Prokopa, stavěným ve stylu kostela svatého Jakuba v Řezně (Německo).
Z městského opevnění se dochovaly do současnosti pozůstatky valů, na kterých jsou vybudovány tzv. Rennerovy sady s pozdně empírovým glorietem z roku 1837.
V historickém jádru Strakonic se dochovalo několik barokních a empírových domů okolo náměstí. Jeho dominantou je barokní Mariánský sloup z let 1730 - 1740, který byl postaven pravděpodobně na místě sloupu staršího (na podstavci je letopočet 1586). Kostel svaté Markéty byl vystavěn v renesančním slohu na konci 16. století na místě starší stavby.

Ve Strakonicích se narodil významný český básník František Ladislav Čelakovský. Tuto výraznou postavu české literatury připomíná pomník sochaře Břetislava Bendy. Jinou významnou osobností Strakonic je Josef Skupa, tvůrce známých loutek Spejbla a Hurvínka.

Strakonice jsou střediskem dudácké tradice. Na hradě je muzeum středního Pootaví, které soustřeďuje sbírky zaměřené hlavně na národopis (dudáctví, husitství).

Městem prochází trasa naučné stezky Podskalí zaměřené na historii Strakonic a přírodní poměry města a okolí.

Asi 2 km západně od města stojí nad silnicí směrem na Katovice barokní zámeček Střela a torzo věže stejnojmenného hradu.

zámeček Střela
ves Kestřany
ves Radomyšl
městečko Štěkeň
město Volyně
památník u Sudoměře