Renesanční zámeček Střela se zříceninou gotického hradu se tyčí na osamělém vrchu poblíž stejnojmenné vsi asi 4 km západně od Strakonic.

Z původního gotického hradu, který zde byl postaven pravděpodobně jako strážní, se dochovala do dnešní doby pouze nevelká zřícenina. V jejím sousedství byl vystavěn po roce 1514 zámek na půdorysu ve tvaru písmene D. Ve své původní podobě však stál pouze sto let. V roce 1619 byl vypálen a obnovili jej v pozdně barokní podobě až v 18. století klatovští jezuité. Zajímavostí je to, že zámek, sloužící jako obydlí pro hospodářské úředníky a letní sídlo, měl všechny místnosti obytného křídla přístupné pouze zvenku, z obytné chodby a terasy.