Katovice se rozkládají na levém břehu řeky Otavy asi 7 km západně od okresního města Strakonice v nadmořské výšce 412 m.

Historie Katovic sahá až do 11. století. Tehdy tu bývala osada založená při brodu přes Otavu. První písemné zmínky se datují do roku 1318. V roce 1505 byla ves povýšena na městečko, které se ve století sedmnáctém stalo majetkem klatovských jezuitů.

V obci stojí raně gotický kostel svatého Jakuba a Filipa z počátku 13. století. V letech 1580 - 1582 prodělal renesanční úpravy, v roce 1761 byl zbarokizován. Kostel má zachovaný gotický portál a renesanční křtitelnici z roku 1599. Věž postavená ve stylu románské renesance byla v 19. století zvýšena.

Nad levým břehem Otavy se tyčí do výše 493 Kněží hora s hradištěm z doby halštatské (polovina prvního tisíciletí př. n.l.) a slovanské (9. století n.l.). K němu vede z Katovic stejnojmenná naučná stezka.
Asi 2 km východně od obce stojí nad silnicí směrem na Strakonice barokní zámeček Střela a torzo věže stejnojmenného hradu.
Asi 5 km západně od Katovic jsou ve stejnojmenné obci pozůstatky hrádku Kladruby.