Trasa naučné stezky Kněží hora vede krajinou mezi Katovicemi (asi 7 km západně od Strakonic) a Katovickou (Kněží) horou (493 m).

Stezka je zaměřena na historii, přírodní zajímavosti, geologickou stavbu a památky krajiny v sousedství obce Katovice.

Na přibližně 4 km dlouhé trase stezky je ve směru Katovice - Kněží hora (Střelské Hoštice) umístěno 5 zastavení osazených informačními panely. Výchozí místo (1. zastavení stezky) je v Katovicích. Odtud její trasa pokračuje ke Kněží hoře (asi 2 km) a stejnou cestou se vrací.
Stezka je určena pěším návštěvníkům i cyklistům.

Zajímavosti na trase:
Studánka u Katovické hory - váže se k ní pověst Jakub a lesní panna
Kněží hora - pozůstatek slovanského hradiště, archeologická památka, přírodní rezervace
Grafit - historie těžby grafitu v Katovické hoře
Žižkův most - kamenný jednoobloukový most
Vorařství - místo v výhledem na Otavu, historie vorařství