Zřícenina hrádku Kladruby leží na okraji stejnojmenné obce asi 5 km západně od Katovic.

Historie vsi zasahuje do 15. století. Tehdy zde byla zřejmě založena i tvrz. Roku 1598 se však již uvádí jako pustá a majetkově náležela k zámku Střela. Panským sídlem se ves stala až v 18. století, kdy zde byl vystavěn zámek.

Pozůstatky tvrze byly v minulosti romanticky upravovány a tyto zásahy pozměnily i terén v jejím okolí. Z vlastní tvrze (hrádku) se dochovalo pouze zdivo severovýchodního nároží obytné budovy. Pozdějšími úpravami byly pozůstatky zdiva nadezděny a upraveny do podoby profilů pána a paní. Podobně bylo do romantické podoby draka upraveno i ohrazení zámeckého parku.