Řeka Volyňka je pravostranným přítokem Otavy, do níž se vlévá ve Strakonicích. Pramení na východním svahu Světlé hory (1.123 m) asi 10 km jižně od Vimperka. Její tok směřuje od pramene v okrese Prachatice až k soutoku s Otavou v okrese Strakonice stále severním směrem. Postupně protéká Vimperkem, Čkyní, Volyní a svou pouť končí ve Strakonicích.
Z jejích významnějších přítoků připomeňme Spůlku (před Čkyní) a potok Peklov, který se do ní vlévá mezi VolyníStrakonicemi.

Pro vodáky je nejpřitažlivější úsek jejího toku mezi Vimperkem a Sudslavicemi, jinak je pro sportovní lodě splavná až k soutoku s Otavou.

Od pramene k soutoku měří Volyňka 46 km. Odvádí vodu z území, které má rozlohu 413 km čtverečních. Výškový rozdíl mezi pramenem (1.115 m) a ústím (388 m) činí 727 m.

Mezi VolyníStrakonicemi krajinu podél řeky zpřístupňuje trasa červené turistické značky. Okolo horního toku před Vimperkem vede zčásti trasa zelené značky z Borových Lad do Vimperka.