Štěkeň je městečko na levém břehu řeky Otavy asi 8 km východně od okresního města Strakonic. Leží v nadmořské výšce 388 m.

Ves se poprvé v pramenech připomíná v roce 1318 jako majetek Baška ze Štěkně. V průběhu staletí měla celou řadu majitelů - poslední z nich, Windischgrätzové, ji vlastnili od roku 1781 až do první pozemkové reformy Československé republiky.

Zajímavostí Štěkně je rozsáhlý park, v jehož středu stojí na terase barokní zámek z let 1664 - 1665. Z památek je nejhodnotnější barokní farní kostel svatého Mikuláše, postavený na místě staršího gotického chrámu.

Významným rodákem ze Štěkně byl publicista, zakladatel agrárního hnutí Alfons Šťastný.

Městečkem a jeho okolím prochází trasa Klostermannovy naučné stezky zaměřené zejména na osobnost spisovatele Karla Klostermanna, který část života prožil právě ve Štěkni a jejím blízkém okolí.