Trasa Klostermannovy naučné stezky vede krajinou středního Pootaví v okolí obce Štěkeň (asi 8 km východně od Strakonic).

Je zaměřena zejména na osobnost spisovatele Karla Klostermanna, který část života prožil právě ve Štěkni a jejím blízkém okolí.

Stezka je určena pěším návštěvníkům, většina její trasy je sjízdná i pro cyklisty. Okružní, asi 7,5 km dlouhá trasa je v terénu vytyčena označením "K". Z větší části je vyznačena i červenou turistickou pásovou značkou, s níž je většinou souběžná. Na trase je umístěno 7 zastavení osazených informačními panely.
Vstup na stezku je ve Štěkni nedaleko zámku u domu č. 75, poslední zastavení je opět ve Štěkni na návsi u sochy politika, novináře a zemědělského reformátora Alfonse Šťastného.

Zajímavosti na trase:
Dům č. 75 - Klostermannův letní byt
Zámek - zde žil Klostermann v letech 1860 - 1862
Mlýn U Kubíků - v 15. století se v něm scházeli amosité (sekta Menší stránka)
Jez - zde Klostermann rybařil
Šibenný vrch - bývalé popraviště, výhledy do širokého okolí