Řežabinec je jedním z největších rybníků budějovicko-vodňanské pánve. Leží asi 7 km jihozápadně od Písku a asi 2 km jihozápadně od Putimi v prostoru mezi Putimí, RažicemiSudoměří. Jeho vodní plocha měří 87 ha, hráz je dlouhá 550 m. Byl vybudován v 16. století.

Rybník s břehovými porosty byl vyhlášen národní přírodní rezervací, která slouží k ochraně vodních rostlinných společenstev a k ochraně vodního ptactva. Ze vzácnějších ptačích druhů tu hnízdí např. pochop rákosní, husa velká, bukač velký, moudivláček lužní a další. Rezervace není přístupná veřejnosti.

Okolo rybníka vede trasa zelené značky z PutimiŽižkovu památníku u Sudoměře.